Book now
Languages

Hotel Offers

A great selection of state of the art conference rooms in the very centre of Vilnius at our Art City Inn three star hotel

Informacinis pranešimas apie prekės ženklo pasikeitimą

Suinteresuotiems asmenims

Šiuo pranešimu informuojame, kad įmonė Uždaroji akcinė bendrovė “Transmedos valda”, naudojusi prekės ženklą Europa City Vilnius, keičia valdomą prekės ženklą į Art CITY INN.

Pažymime, jog juridinis įmonės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė “Transmedos valda” nekinta, t.y. juridinis vienetas, kuris naudojamas bendraujant su klientais – sudarant sutartis, mokant mokesčius, išrašant sąskaitas ir naudojamas kitose administracinės veiklos srityse – lieka nepasikeitęs, todėl jokie tarp šalių sulygti įsipareigojimai neišnyks, teisiniai santykiai nenutrūks, o liks galioti ta apimtimi, kuria ir buvo sudaryti. Siekiant aiškumo, pateikiami faktiniai galiojantys įmonės rekvizitų duomenys:

Juridinio asmens pavadinimas – Uždaroji akcinė bendrovė “Transmedos valda”
Kodas – 126114371
PVM mokėtojo kodas – LT261143716
Buveinės adresas – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 14
El. pašto adresas – reception@artcityinn.lt
Interneto svetainės adresas – www.artcityinn.lt

Prekės ženklo pakeitimu siekiame perteikti savo naują, modernesnį, atviresnį ir autentiškesnį įmonės įvaizdį klientams Lietuvoje ir pasaulyje, todėl esami pokyčiai tiksliau atspindės įmonės veiklos dvasią, sudomins platesnį klientų ratą.

Kilus poreikiui, platesnę informaciją rasite www.artcityinn.lt arba maloniai ją suteiksime telefonu, el. paštu.

Dėkojame visiems padedantiems augti kartu.

Uždarosios akcinės bendrovės “Transmedos valda“                          Miroslav Novickij
direktorius

Notice on Trademark Change

To Whom It May Concern:

This is to inform you that Joint Stock Company “Transmedos valda”, a private limited liability company, is changing the managed trademark Europa City Vilnius into Art CITY INN.

We hereby note that the legal name of the company JSC “Transmedos valda” will remain unchanged, i.e., the legal entity acting in the customer relations for the purpose of conclusion of contracts, payment of taxes, invoicing and other administrative activities, will remain unchanged; therefore any obligations entered into between the parties will remain as they are, and the legal relationship will remain in place to the extent concluded. For the sake of clarity, the actual valid details of the company are as follows:

Name of the legal entity: Joint Stock Company “Transmedos valda”
Code: 126114371
VAT payer‘s code: LT261143716
Office address: Vilniaus City Municipality, Vilnius City, J. Jasinskio St. 14
Email: reception@artcityinn.lt
Website: www.artcityinn.lt

With this change of the trademark, we aim to convey our new, more modern, open and authentic corporate image to our clients in Lithuania and abroad; therefore the current change will more accurately reflect the spirit of the Company and will attract a wider circle of clients.

More information is available at www.artcityinn.lt, or you are welcome to apply by e-mail.

We sincerely thank everyone who helps us grow together.

JSC “Transmedos valda“                                                        Miroslav Novickij
General Manager

Close
We use cookies on this site to enhance your user experience. By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. Read more.
You can find more information in Cookies Policy page.